Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem internetowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyn.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się tutaj zarówno drogą pocztową na adres: Exploteam s.c. ul. Modrzejowska 50/14, 42-500 Będzin, jak i elektroniczną na adres: sklep@explosklep.pl. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 4. Sklep potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres sklepu stacjonarnego.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 9. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z włączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez sklep internetowy). Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów:
  a) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  b) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  c) w których przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w których przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 8
Reklamacja produktu
(rękojmia za wady)

 1. Sklep obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia wad fizycznych lub prawnych produktów zakres i podstawa odpowiedzialności Sklepu względem Klienta jest określona jest przez przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego art. 556 do art. 576.
 3. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami, odpowiedzialność Sklepu za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może zawiadomić Sklep o stwierdzeniu wady w następujący sposób:
  a) uzupełniając formularz reklamacyjny dostępny tutaj , a następnie składając wypełniony i podpisany dokument w Sklepie stacjonarnym;
  b) wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres sklep@explosklep.pl;
  c) dostarczając lub wysyłając na adres sklepu stacjonarnego list drogą pocztową;
  d) poprzez złożenie ustnego oświadczenia w Sklepie stacjonarnym, spisanego przez pracownika Sklepu.
 4. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) imię i nazwisko lub firmę kupującego;
  b) adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
  c) dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);
  d) dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;
  e) wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
  f) żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
  g) datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 6. Sklep potwierdza wpływ reklamacji i jeśli konsument nie uczynił tego równocześnie ze złożeniem reklamacji, wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sklepu stacjonarnego, w celu ustosunkowania się do reklamacji. Dostarczany produkt powinien być czysty i odpowiadać ogólnym zasadom higieny. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu nastręczałoby nadmiernych trudności, konsument poproszony zostanie po uprzednim uzgodnieniu terminu o udostępnienie, Produktu w miejscu, w którym Produkt ten się znajduje.
 7. Jeżeli Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamowanego produktu, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl