Exploteam spółka cywilna Marta Konieczny, Katarzyna Olesińska

ul. Modrzejowska 50/14

42-500 Będzin

NIP: PL6252446000

REGON: 242864902

Exploteam spółka cywilna jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki. 
tel. 606 854 804, 669 016 386 e-mail: sklep@exploteam.pl, biuro@exploteam.pl

Nr rachunku bankowego: 59 1050 1227 1000 0090 9431 7824.

 

Dane firmy